TItlu: Prima declaraţie din jungla Lacandon: astăzi spunem „Ajunge!“
Autor: EZLN
Subiecte: EZLN, zapatiști
Dată: 1993
Sursă: Din IDEA artă+societate nr. 54
Notițe: Subcomandante Marcos explică procesul scrierii comunicatelor EZLN: „Toate comunicatele semnate de Comitetul Clandestin Revoluţionar Indigen – Comandamentul General (CCRI-CG) al EZLN sînt aprobate de membrii comitetului, uneori de toţi membrii, uneori de reprezentanţii lor. Scrierea textelor e una dintre sarci- nile mele, însă comunicatele sînt produse în două moduri: în primul, membrii comitetului sau un colectiv al comitetului consideră necesar să se pronunţe pe o chestiune, adică «să îşi spună cuvîntul». La început, principalele puncte care vor fi spuse sînt propuse şi dezbătute, apoi mi se ordonă să le scriu, folosind dezbaterea pentru a mă orienta în ceea ce e de spus. Mai tîrziu eu prezint comunicatul scris, ei îl revizuiesc, scot unele lucruri, adaugă altele, iar în final îl aprobă sau îl resping. Cealaltă metodă e următoarea: după primirea unor informaţii de departe sau după ce m-am confruntat cu un fapt, propun comitetului să trimitem un comunicat. Apoi îl scriu şi îl prezint ca propunere. E discutat şi aprobat sau respins“. (N. tr.)

1 ianuarie 1994,

Către poporul mexican:

Fraţi şi surori mexicane,


Sîntem rezultatul a cinci sute de ani de lupte: întîi împotriva sclaviei; apoi în războiul de independenţă contra Spaniei, condus de insurgenţi; apoi pentru proclamarea Constituţiei noastre şi expulzarea francezilor de pe pămîntul nostru; şi într-un final, după ce dictatura lui Porfirio Díaz a refuzat să aplice legile reformei în mod just, prin rebeliunea în care oamenii şi-au creat propriii conducători. Din acea rebeliune au apărut Villa şi Zapata – oameni săraci ca noi.

Ne este refuzată şi cea mai elementară educaţie, pentru a fi folosiţi drept carne de tun şi pentru a jefui bogăţiile ţării, fără să le pese că murim de foame şi de boli care pot fi tratate. Nu le pasă nici că nu avem nimic, absolut nimic, niciun acoperiş decent deasupra capului, nici pămînt, nici muncă, nici sănătate, nici mîncare, nici educaţie. Nu avem dreptul să ne alegem democratic şi în mod liber autorităţile, nu sîntem independenţi faţă de străini şi nu avem parte de pace şi dreptate pentru noi şi copiii noştri.

Dar astăzi spunem: Ajunge! Sîntem moştenitorii oamenilor care au creat naţiunea noastră, sîntem milioanele celor deposedaţi şi facem apel la toţi fraţii şi surorile să ni se alăture pe unicul drum care ne va permite să scăpăm de înfometarea cauzată de ambiţia insaţiabilă a unei dictaturi de 70 de ani, condusă de o clică internă de trădători care reprezintă grupuri ultraconservatoare gata să ne vîndă ţara. Ei sînt aceiaşi oameni care i s-au opus lui Hidalgo şi Morelos, cei care l-au trădat pe Vicente Guerrero, cei care au vîndut mai mult de jumătate din ţară unui invadator străin, cei care au adus un prinţ european să ne guverneze, cei care au format dictatura celor numiţi cientificos porfiristas, cei care s-au opus naţionalizării petrolului şi cei care i-au masacrat pe muncitorii feroviari în 1958 şi pe studenţi în 1968 – ei sînt aceiaşi care azi ne iau totul, absolut totul.

După ce am încercat să facem tot ce era posibil legal, pe baza Magnei Carta a noastră, pentru a opri toate acestea, ca ultimă speranţă invocăm acelaşi document, Constituţia noastră, articolul 39, care spune: „Suveranitatea naţională rezidă, în mod esenţial şi originar, în popor. Toată puterea publică emană din popor şi e constituită în beneficiul acestuia. Poporul are, în orice moment, dreptul inalienabil de a altera sau schimba forma guvernării“.

Prin urmare, conform termenilor Constituţiei noastre, trimitem această declaraţie Armatei Federale Mexicane, unul dintre pilonii de bază ai dictaturii sub care suferim. Această armată e controlată exclusiv de partidul aflat la putere, fiind condusă de Biroul Executiv Federal, care e deţinut astăzi în mod ilegal de şeful ilegal al statului, Carlos Salinas de Gortari.

Concomitent cu această Declaraţie de război, cerem celorlalte Puteri ale Naţiunii să intre în lupta pentru răsturnarea dictatorului şi restaurarea legitimităţii şi stabilităţii naţiunii.

De asemenea, cerem ca organizaţiile internaţionale şi Crucea Roşie Internaţională să observe şi să reglementeze orice conflict în care sînt implicate forţele noastre, pentru a proteja populaţia civilă; declarăm că sîntem în prezent şi vom fi mereu supuşi Legilor Războiului din Convenţia de la Geneva, care definesc EZLN ca forţă beligerantă în lupta noastră pentru eliberare.

Poporul mexican e de partea noastră; sîntem patrioţi, iar soldaţii noştri insurgenţi iubesc şi respectă steagul nostru tricolor; folosim roşu şi negru pentru uniformele noastre, aceleaşi culori pe care muncitorii le folosesc atunci cînd intră în grevă; pe steagul nostru sînt scrise literele EZLN – Armata Zapatistă de Eliberare Naţională – şi luăm întotdeauna acest steag cu noi în bătălie.

Respingem din capul locului orice efort de a discredita cauza luptei noastre prin acuze că am fi traficanţi de droguri, sau gherile de droguri, sau bandiţi, sau orice altă caracterizare folosită de duşmanii noştri. Lupta noastră urmează drepturile noastre constituţionale, iar scopul nostru e dreptatea şi egalitatea.

Ca urmare, în acord cu această Declaraţie de război, dăm următoatele ordine forţelor militare ale Armatei Zapatiste de Eliberare Naţională:

Unu. Avansaţi către capitala ţării, învingeţi Armata Federală Mexicană, protejaţi şi eliberaţi populaţia civilă prin marşul vostru eliberator şi permiteţi oamenilor eliberaţi să îşi aleagă în mod liber şi democratic propriile lor autorităţi administrative.

Doi. Respectaţi viaţa tuturor prizonierilor şi predaţi imediat toţi răniţii Crucii Roşii Internaţionale pentru îngrijiri medicale.

Trei. Iniţiaţi judecăţi sumare ale soldaţilor din Armata Federală Mexicană şi din poliţia politică, a celor care au urmat cursuri sau au fost sfătuiţi, pregătiţi sau plătiţi de străini, atît în interiorul, cît şi în exteriorul ţării; celor care sînt acuzaţi de trădare; şi celor ce reprimă sau tratează rău populaţia civilă sau atacă bunăstarea publică.

Patru. Primiţi în rîndurile voastre orice mexican care vrea să se alăture luptei noastre, inclusiv soldaţii inamici ce renunţă să lupte împotriva trupelor noastre şi jură să urmeze ordinele date de Comandamentul General al Armatei Zapatiste de Eliberare Naţională.

Cinci. Cereţi predarea necondiţionată a cazărmilor inamice înainte de a intra în război cu ele.

Şase. Opriţi jefuirea resurselor naturale în toate zonele controlate de EZLN.

Popor mexican: Noi, bărbaţi şi femei, şi liberi, sîntem conştienţi că războiul pe care îl declarăm acum e ultima instanţă, însă e drept. Dictatura a dus un război nedeclarat, genocidal, împotriva comunităţilor noastre, timp de mulţi ani. Cerem acum participarea decisă şi sprijinirea acestui plan de către poporul mexican, cei care se luptă pentru muncă, pămînt, locuință, mîncare, sănătate, educație, independență, libertate, democrație, dreptate și pace. Declarăm că nu ne vom opri din luptă pînă cînd nu vom cîştiga aceste cerinţe de bază pentru poporul nostru, formînd un guvern liber şi democratic.

ALĂTURAŢI-VĂ FORŢELOR INSURGENTE ALE ARMATEI ZAPATISTE DE ELIBERARE NAŢIONALĂ.


Comandamentul General al EZLN,

anul 1993