TItlu: Rolul organizației revoluționare
Subtitle: Un document al Federației Anarhiste Black Rose/Rosa Negra
Dată: 2 septembrie 2021
Sursă: Tradus conform originalului: www.instagram.com/organized.anarchism/

Introducere

De ce este utilă organizarea anarhistă? De ce sarcini ar trebui să se preocupe? Sunt acestea diferite în interiorul și în afara organizării pe sarcini?

Acestea sunt întrebările pe care și le pune orice grup serios de anarhiști și anarhiste revoluționare atunci când se pregătesc să facă saltul de la izolarea individuală la lupta colectivă.

Multe organizații, din trecut și din prezent, au elaborat documente care prezintă ceea ce consideră a fi funcția și scopul lor în cursul luptei revoluționare. În cele ce urmează vom prezenta un astfel de document produs și folosit de Federația Anarhistă Black Rose / Federación Anarquista Rosa Negra (BRRN), din Statele Unite.

Organizația revoluționară și munca de masă

Organizația revoluționară (abreviată în continuare „OR”) urmărește să contribuie la dezvoltarea teoretică și practică a luptei la scară de masă.

Ea realizează acest lucru prin mai multe mijloace:

 • Ca un recipient al memoriei istorice care înregistrează succesele și eșecurile strategiilor și tacticilor adoptate de mișcările sociale.

 • Prin participarea la luptele de masă ca partener egal, făcând simultan o pledoarie puternică pentru pozițiile sale, abținându-se în același timp de la manipulare sau control.

 • Prin contribuția la dezvoltarea capacității, forței și conștiinței de clasă a mișcărilor sociale - pregătind mișcările în timp pentru o confruntare revoluționară finală cu capitalul și statul.

 • Prin contracararea elementelor reformiste, antidemocratice, autoritare sau reacționare din cadrul mișcărilor sociale.

Organizația revoluționară și activitatea politică internă

Pe lângă activitatea sa de masă, OR lucrează, de asemenea, pentru a dezvolta disciplina, capacitatea și aptitudinile membrilor și membrelor sale.

Aceasta include:

 • Furnizarea de educație și formare pentru membrele și membrii săi atât în ceea ce privește cunoștințele teoretice, cât și abilitățile practice de organizare.

 • Construirea încrederii de sine pentru membre și membri, astfel încât aceștia să poată lucra eficient în activitățile externe.

 • Servind ca un sediu politic în care membrii și membrele sale pot face schimb de experiență, pot face schimb de informații, se pot sprijini unii pe alții și pot purta dezbateri în afara spațiului public.

 • Elaborarea unui program de activitate prin intermediul unei analize comune ale condițiilor din momentul actual.

Organizația revoluționară și activitatea politică externă

OR ar trebui, de asemenea, să lucreze pentru a oferi educație politică și a crea propagandă pentru a comunica și populariza perspectivele sale pe scară largă. Acest lucru va oferi, de asemenea, OR o prezență tangibilă dincolo de activitatea sa de organizare.

Metodele includ:

 • Publicarea de materiale (de exemplu, online și în presa scrisă) care să detalieze punctele de vedere ale OR, să documenteze activitățile sale și să răspundă criticilor sale.

 • Implementarea educației populare prin cursuri gratuite sau cu costuri reduse și evenimente publice. Precum și colaborări cu alte grupuri care împărtășesc obiective similare.

 • Crearea de materiale de propagandă (de exemplu, autocolante, afișe, graffiti) care comunică ideile complexe susținute de OR printr-un limbaj simplu, astfel încât să se adreseze unor segmente largi și diverse ale populației.

Principii organizaționale

Pentru ca oricare dintre sarcinile specifice descrise mai sus să fie îndeplinite în mod eficient, OR trebuie să se bazeze pe o bază solidă.

O organizație anarhistă revoluționară eficientă este legată de următoarele elemente:

 • Coerența ideologică. Nu este un amalgam de curente de gândire anarhistă diferite. În schimb, este concentrată pe un set specific de principii și tradiții asupra cărora s-a convenit.

 • Unitate strategică și tactică. După efectuarea unei analize amănunțite a momentului, OR lucrează în mod colectiv pentru a dezvolta un plan comun (program) de intervenție. Există un anumit grad de flexibilitate în program, deoarece acesta ar trebui să fie mereu actualizat pentru a reflecta condițiile actuale.

 • Autocunoaștere și critică. OR trebuie să depună eforturi pentru a-și înregistra succesele și eșecurile. Ea trebuie să se întrebe în mod critic de ce și cum se ajunge la aceste rezultate, astfel încât să crească și să învețe din experiențele sale.

 • Responsabilitate colectivă. Calitatea de membru al OR presupune o mare responsabilitate față de ceilalți membri, față de acordurile colective ale organizației, în calitate de reprezentant al organizației în activitățile externe etc.

 • Democrație directă și delegare. OR trebuie să funcționeze utilizând o structură decizională de democrație directă. Responsabilitatea pentru anumite sarcini în cadrul organizației trebuie să fie încredințată membrilor prin delegare a autorității.

 • Comportament bazat pe principii. Dezacordurile, criticile și conflictele (fie între membre/i, cu alte organizații sau cu alte persoane) trebuie rezolvate intern sau printr-un proces privat. OR și membrii săi ar trebui să se abțină de la spectacolul coroziv al denunțului public.