TItlu: Sunt anarhistele/ii/x socialiste/i/x?
Subtitle: Răspunsul ar putea, sau nu, să te surprindă
Subiecte: anarhism, socialism
Dată: 31 iulie 2021
Sursă: Tradus conform originalului: www.instagram.com/organized.anarchism/

Răspunsul scurt este da.

Dar hai să privim mai atent...

Ce este socialismul?

Socialismul este un termen generic pentru o mare varietate de teorii politico-economice. Ceea ce le unește este credința comună că mijloacele, capacitățile și produsele (mașinăriile, resursele, forța de muncă etc.) ar trebui să fie deținute în comun și distribuite în funcție de necesități.

Abia când intrăm în amănuntele legate de modul în care se realizează sau se interpretează cele de mai sus, începem să vedem divergențe în doctrină.

De ce fel de organizare este nevoie pentru a elimina capitalismul? Ce înseamnă mai exact „în comun”? Cum vor fi coordonate producția și consumul? La toate aceste întrebări se răspunde diferit, în funcție de varietatea de socialism pe care o folosești ca și cadru.

Anarhistele/știi/x sunt anticapitaliste/ști/x

În continuare, să analizăm întrebarea noastră prin examinarea fundamentelor teoretice ale anarhismului.

Unul dintre principiile de bază incontestabile ale anarhismului este opoziția față de organizarea societății în jurul economiei capitaliste.

Acest lucru înseamnă, la modul cel mai elementar, că anarhistele și anarhiștii se opun stratificării societății în clase: o clasă care trebuie să muncească / să își vândă munca pentru a supraviețui (clasa muncitoare) și o altă clasă care supraviețuiește în timp ce trândăvește din surplusul generat de munca celorlalți (clasa capitalistă).

Autogestionare

Ce propun anarhiștii și anarhistele pentru a înlocui capitalismul?

Cea mai consistentă din punct de vedere istoric și cea mai testată în practică alternativă la capitalism oferită de mișcarea anarhistă este autogestiunea.

Autogestiunea presupune că oamenii muncii sunt mai mult decât capabili să organizeze în mod democratic și să coordoneze la nivel federativ producția pentru a satisface (cel puțin) nevoile de bază ale tuturor.

Aceasta este o viziune complet socialistă a economiei.

Socialism fără stat

Dar autogestiunea este un (dacă nu chiar principalul) punct de diferență între ramurile mișcării socialiste.

În timp ce anarhismul (numit și socialism libertar) consideră că este necesar ca clasele muncitoare și dominate să se ocupe direct și democratic de gestionarea economiei, alte forme de socialism nu o fac.

Socialiștii etatiști consideră că economia trebuie să fie gestionată de sus în jos, folosind aparatul de stat.

Ce au spus anarhiștii despre ei înșiși din punct de vedere istoric?

Suntem convinși că libertatea fără socialism este privilegiu, nedreptate; și că socialismul fără libertate este sclavie și brutalitate

- Mihail Bakunin, 1867, Federalism, socialism și antiteologism

În ceea ce privește concepțiile lor economice, anarhiștii, la fel ca toți socialiștii, dintre care ei constituie aripa stângă [...], consideră că sistemul salarial și producția capitalistă reprezintă în întregime un obstacol în calea progresului.

- Piotrr Kropotkin, 1910. Enciclopedia Brittanica

Întotdeauna am fost de părere că socialismul și anarhia sunt două cuvinte care, în esență, au același înțeles, deoarece este imposibil să existe emancipare economică (abolirea proprietății) fără emancipare politică (abolirea guvernului) și viceversa.

- Errico Malatesta, 1923, Anarhism, socialism și comunism

Concluzie

Deși există așa-ziși anarhiști care încearcă să respingă rădăcinile teoretice și istorice puternice ale anarhismului în marele arbore genealogic socialist, aceștia tind să constituie mai degrabă o excepție decât o regulă.

Așa cum am demonstrat mai sus, anarhismul și anarhiștii au fost, în general, întotdeauna recunoscuți și s-au recunoscut pe ei înșiși ca o ramură a mișcării socialiste mai largi.

Acest text se bazează pe un articol mai lung intitulat Are Anarchists Socialists? Scris de Wayne Price pentru Anarkismo.net